Szynka ze spichrza

Szynka_ze_spichrzaPRODUKT BEZ FOSFORANÓW I CYTRYNIANÓW DODANYCH, SKROBI ORAZ SOI, MARYNOWANY 16 DNI. UZYTO PRZYPRAW BEZ ZAWARTOŚCI ALERGENÓW.