RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 (RODO) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Informujemy, że:

  • administratorem Twoich danych osobowych jest „GAMA” Dubanowicz Spółka Jawna z siedzibą przy ul. B. Krzywoustego 18, 56-400 Oleśnica, e-mail: gama@gama.olesnica.pl, nr tel..713144294

  • Twoje dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umów i kontaktów handlowych,

  • Twoje dane nie będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim poza naszymi podwykonawcami, wykonującym prace serwisowe i posiadającym stosowne umowy powierzenia

  • podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów,

  • podane przez Ciebie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez „GAMA” Dubanowicz Spółka Jawna z siedzibą przy ul. B. Krzywoustego 18, 56-400 Oleśnica zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f RODO, w tym w szczególności ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń,

  • przysługuje Ci prawo dostępu do treści Twoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, przeniesienia a także prawo sprzeciwu oraz zażądania zaprzestania przetwarzania jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego według Twojego miejsca zamieszkania. Jednakże dane będą mogły być przetwarzane w celach archiwizacyjnych oraz ustalenia i dochodzenia roszczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO,

  • Twoje Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,

  • Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne tj. do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie z tym, że dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń,

  • „GAMA” Dubanowicz Spółka Jawna z siedzibą przy ul. B. Krzywoustego 18, 56-400 Oleśnica, prowadzi stronę internetową z której zbierane informacje nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, informacje na temat połączenia ze stroną www.gama.olesnica.pl, zbierane są wyłącznie do celów administracji serwerem www i nie są powiązane w żaden sposób z innymi przetwarzanymi danymi osobowymi.

  • w celu zapewnienia ochrony Twoich danych powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować pod adres e-mail: krzysztof.lisiecki@gama.olesnica.pl.